| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina"
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii w zakładce COVID-19::UWAGA: adres e-mail naszego przedszkola: pm5mm@superszkolna.pl; p5m@op.pl

Historia

 

Uroczyste otwarcie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Mińsku Mazowieckim

nastąpiło 20 października 1977 roku.

          

           Zakładem założycielskim i patronackim przedszkola były Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego.  Za ich sprawą nowo otwarta placówka mogła poszczycić się ładnym wyglądem, doskonałym wyposażeniem w nowoczesne sprzęty i pomoce, o których można było tylko marzyć.
Opiekę nad przedszkolem przedsiębiorstwo ZNTK pełniło do roku 1991, kiedy to z mocy prawa organem prowadzącym został Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

      Na pierwszego dyrektora przedszkola powołana została p.Teresa Kowalczyk. Swoją funkcję pełniła do 1991r. W latach 1991-1992 dyrektorem była p.Bogumiła Godłoza. Od 1992r.  nieprzerwanie zarządza przedszkolem p.Dyrektor Barbara Chylińska.

           Przez wiele lat Przedszkole nr 5 było placówką ćwiczeń dla uczennic Studium Wychowania Przedszkolnego w Siennicy. Obserwowały codzienną pracę z dziećmi, hospitowały i prowadziły zajęcia, uczyły się zawodu od koleżanek nauczycielek.

           Początkowo przedszkole obejmowało swoją opieką dzieci w wieku 3-5 lat. Od 1981r. ilość grup powiększona została o grupę zerówkową sześciolatków. W latach 1995-2004 w przedszkolu uczyły się dzieci sześcioletnie także w dwóch grupach zerowych 5-godzinnych.

Dokonując przybliżonych obliczeń można stwierdzić, że od 1978r. przedszkole opuściło około 1400 (tysiąca czterystu) wychowanków. Wielu z nich obecnie to już dorośli ludzie, którzy oddają pod naszą opiekę swoje dzieci – następne pokolenie.