| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 5 "Tęczowa Dolina"
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii w zakładce COVID-19::UWAGA: adres e-mail naszego przedszkola: pm5mm@superszkolna.pl; p5m@op.pl

Opłaty za przedszkole

 

UWAGA RODZICE!!!

 

 ZASADY NALICZANIA I WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

 

Opłaty są naliczane na podstawie faktycznej obecności dziecka w przedszkolu na koniec każdego miesiąca - rejestr w dziennikach zajęć oraz na platformie 4Parents.

 

Rodzice po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty zobowiązani będą do uregulownia należności do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego płatność dotyczy na wskazany (jeden) rachunek bankowy przedszkola:


30 9226 0005 0024 4749 2000 0010


Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 5 „Tęczowa Dolina” w Mińsku Mazowieckim

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 „Tęczowa Dolina” w Mińsku Mazowieckim informuje, że wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynika z zapisów obowiązującej Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX.379.2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki.

Wysokość opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

Dzienna stawka żywieniowa od 1 stycznia 2020r. wynosi 8 zł.

Za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki – 1,00 zł za każdą godzinę ponad 5 godzin dziennie według zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.